Ostatni wolny lokal 103 m2. Lokal narożny od strony placu. Na schemacie numer 12.

Cena najmu 3.914 zł netto.

Wolne powierzchnie na ogródki gastronomiczne.

Przykładowy schemat lokali

REGULAMIN PARKINGU

 • Regulamin ma na celu zredukowanie parkowania na parkingu przez użytkowników nie dokonujących zakupów lub nie korzystających z usług oferowanych w pasażu.
  • 1. Parkować można wyłącznie na miejscach parkingowych zgodnie ze schematem
  • 2. Maksymalny czas parkowania w ciągu doby wynosi 60 minut.
  • 3. Teren parkingu i wjazd na parking jest monitorowany.
  • 4. W systemie parkingowym jest zapisywany numer rejestracyjny pojazdu, czas przejazdu i kierunek przejazdu.
  • 5. Wjazd na parking jest możliwy tylko samochodami, którymi nie naruszono reguł parkowania.
  • 6. Naruszenie reguł parkowania przez konkretny samochód może spowodować wprowadzenie numeru rejestracyjnego tego samochodu na listę niewpuszczanych na teren parkingu samochodów.
  • 7. Czas na jaki zablokowany może być wjazd na parking może wynosić od 3 tygodni do 6 miesięcy w zależności od skali uciążliwości naruszenia reguł dla użytkowników pasażu.
  • 8. Nie ma możliwości zapłacenia za parkowanie ponad czas wynikający z reguł parkowania.
  • 9. Na terenie parkingu obowiązują reguły kodeksu drogowego.
  • 10. Zakaz wjazdu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.